Nie przeceniajmy słów

 

(muz. Jerzy Filar, sł. Jacek Cygan)

Mówią mi, że nie umiem patrzeć
Chociaż oczy wytężam do bólu.
Mówią mi – wszystko da się zatrzeć,
Po co zaraz upartość muru.

A jeśli widzimy to samo nie tak,
Choć z goła tak samo patrzymy
Czy mamy być tylko jak lustro i pan
Czy kręgiem na wodzie jedynym.

Nie przeceniajmy słów
Na ustach para schnie tak szybko
Zanim myśl powie – nie.
Nie przeceniajmy słów
Na ustach para schnie tak szybko
Zanim myśl powie – nie.

 

[ wstecz ]